امروز اولین سالیه که در روز دختر ،  شهید عفتی در کنار دخترش نیست.

باباش همیشه در این روزهدیه می خرید واسه دخترش،در آغوشش می گرفت اما امسااال ...

اما نباید ناراحت باشه ،باباش رفته پیش خدا و جاش خیلی خوبه .... دختر کو چولو در سرزمینی زندگی میکنه که مردمش عاشق شهدا هستند و هیچ وقت  یادگاری های این عزیزان رو تنها نمی ذارن.

ما همه دوسش داریم و روز دخترو بهش تبریک میگیم..